Posts

red yellow blue

Horse (outside the window)

Bird Talgoxe

Två mindre och en större/ Two minor and one major - (jag är så glad att jag inte vet)