Posts

Bilder tagna av Michael Johansson från Kronogshuset i Lund

Krognoshuset Lund, vernissage 8/10 med min utställning Magica Logica

Magica Logica och jag = självporträtt kan man säga/ Magica Logica andI a selfportrett