Två mindre och en större/ Two minor and one major - (jag är så glad att jag inte vet)

Comments