2016/ 17 Föreställningar (med Anna Brag) Malmö Konsthall C-salen

Föreställningar är ett gemensamt projekt av Gertrud Alfredsson och Anna Brag om våra föreställningar kring olika vardagsfenomen. Centralt för projektet är teckning i utvidgad mening, som används för att synliggöra vardagen och som utgångspunkt för att skapa rumsliga berättelser. Teckningens flexibilitet och enkelhet används för att bryta ner, bygga upp och omvärdera föreställningar och tolkningar av vår tid, språket och de möjligheter vi har att gestalta våra liv och oss själva. Titeln anspelar på den franske filosofen Foucaults begrepp "eventualization", som innebär att vardagsverkligheten synliggörs genom att den lyfts upp till ett ”event” eller en ”föreställning”. Alfredsson och Brag utforskar hur en utställning kan fungera som rum åt ”Föreställningar” genom att skapa rumsliga helheter, ett slags scenografiskt uttryck som inbegriper både rum, tid och rörelse, och ljud. De kommer att under projektets gång skapa rum för ett antal ”Föreställningar” samt en bok. Det innehållsmässiga kommer att utvecklas tillsammans med formen allt eftersom processen fortgår. Teckning – som projektion, animation, i bokform eller på papper – är projektets ryggrad. Teckningens fysiska format är mycket formbart och samma bilder kan figurera i olika format. länk till projektet: http://forestallningar1.blogspot.se/ WORKSHOP: Föreställningen om det fria ordet. Tala är silver, tiga är guld. Ett brandtal (en konstfånges blues) Vi är yttrandefrihetens konstfångar. Vi, som vet att en bild säger mer än tusen ord och att vi borde tiga om det vi inte kan tala. Det sägs trots allt en hel del, men som konstfångar vill vi hävda vår rätt till ett selektivt lyssnande och rätten att skapa en mångfald av skriande dissonanser. Vi vill hävda rätten att känna och kränka, Att låta orden lyfta och flyga fritt, att segla i en potta fylld av kollektivets skit. Orden är förgängliga, de tolkas, omtolkas och skiftar betydelse. Dess innehåll får nya konsekvenser. Dem tar vi hand om. År 1896 åtalades Gustav Fröding för sin dikt ”En morgondröm”. Den beskriver ett kärleksmöte mellan en man och en kvinna. Dikten ansågs så oanständig, att den borde straffas. Han blev dock frikänd.   Idag är vi hästar i Ariens land där mannen stark och kvinnan får njuta och tjuta av skratt. Rätten att yttra sig är okränkbar, precis som rätten att slippa lyssna. I vår lilla värld av blommor och löv, där det finns plats för alla och en var.      

Comments