Barnets Magi - Ett projekt med undersökning av olika former (programmering) i en berättelse fylld av frågetecken. Samla bygga undersöka och riva upp språkets attribut. Att relatera till det offentliga rummet som om det finns. Eterns ljudlösa blixtrar som speglar mellan dig och mig. Du står vänd mot mig utan se, du tittar igenom mig. Barnets magi tar form ombord i det tysta ordlösa rummet. Där utanför råder de stora jättarnas mobiliserade värld.

Ett skulptur projekt med undersökning av olika former (programmering) i en berättelse fylld av ?. Samla bygga undersöka och riva upp språkets attribut. Att relatera till det offentliga rummet som om det inte finns. Eterns ljudlösa blixtrar som speglar mellan dig och mig. Du står vänd mot mig utan se, du tittar igenom mig. Barnets magi tar form ombord i det tysta ordlösa rummet. Där utanför råder de stora jättarnas mobiliserade värld. DADADADA...jag hatar er, en dag tar jag form, redo att äta upp er alla._____ Material: papper, keramik, trä och tyg. Kommer att visas i maj 2018. ______ENG: A sculpture project with a survey of different forms (programming) in a story filled with( question mark ?) in. Build build examine and tear up the language attribute. To relate to the public space as if one were not available. Eterns silent lightning that mirrors between you and me. You are facing me without seeing you looking through me. The child's magic takes shape aboard the silent wordless space. Outside there is the mobilized world of the great giants. Material: paper, ceramics, wood and fabric. Will be shown in May 2018 in Sweden

Comments