Offentligt konstverk på Kävlinge Bibliotek.

Processed, manufactured and created by Gertrud Alfredsson together with children / adolescents and adults under the Best Biennial 2017 in Kävlingen municipality. Purchased as public artwork to Kävlinge Library. ---- Bearbetat, tillverka och skapad av Gertrud Alfredsson tillsammans med barn/ ungdomar och vuxna under Bästa Biennalen 2017 i Kävlingen kommun. Inköpt som offentligt konstverk till Kävlinge Bibliotek. Fint att vara tillsammans med Bottero!

Comments