Vykort från Picabia och Konstfången - Ebeling konstmuseum

TEXT: EBELING KONSTMUSEUM 3 september --- "Gärda Möllers värld" --- Gärda Möllers värld Under de senaste åren har jag arbetat med att binda samman dåtid med nutid i min konst. Att undersöka gamla idéer med nya där olika processer både krockar och sammanfaller. Ofta finns en berättelse som tränger sig på och bildar en värld. Till min utställning på Ebelings Konstmuseum har jag valt titeln Gärda Möllers värld för att möta mina tonår och strax innan, då jag på ett sim läger i Oslo blev kallad Gärda Möller av en äldre sim kompis. Det var en märklig upplevelse, uppmärksamheten som det innebar. Jag blev Gärda Möller, fick en ny roll. Utställningen handlar inte specifikt om detta utan har blivit ett ramverk till berättelse som mer är ett möte med mina resor till Grekland som kopplas samman med barndomens Bohuslän. Mina bilder (oftast teckning) berör identitet gentemot den stora och lilla världen. Ett språk som vill fram. Berättelser men ingen dagbok utan fram och tillbaka och som länkas samman till en episk möjlighet. Mina arbeten är oftast sammanställda i collage och teckningstekniker hopbyggda av olika sorters papper, bearbetade i akryl och kol/ blyerts. Men vad betyder det? Kanske handlar det om erövringar, att nå innehållet och kärnan. Att teckningen har en direkthet som hjälper mitt arbete framåt. Att formulera vem jag är. Jag är intresserad av brister och att saker kan falla på plats eller bara falla sönder. Det mentala tillkortakommandet. Som jag ofta känner mig i världen. Så jag tar på mig min mask och utför stordåd, lurar mig själv, rätt är fel och vise versa. Bilderna berör ofta vemod, tristess, skitsaker, vår tid, landskap, religion, humor, gamla dokument, ensamhet och identitet (manligt och kvinnligt). Ibland går bilden ut i rummet likt en teater och blir till skulptur i material som textil och keramik. På utställningen kommer jag också att visa Artist Books och skisser, teckningar med referenser från 1988 – 2016.

Comments