Up coming exhibition Lövestads Kvarn theme: Instrument.

The installation will be different timed events, artwork, things and ideas about the subconscious, the place and myself in communication with the world. I will show you many different ideas in sketch form, funding for projects, flashbacks and other communication that is important to the side (horrisont) and depth (perspective). The most important thing is to look inside and find cures, things behind. Installationen kommer att vara olika tidsbundna händelser, konstverk, saker och tankar om det undermedvetna, platsen och mig själv i kommunikation med världen. Jag kommer att visa många olika idéer i skissform, anslag till projekt, minnesbilder och övrig kommunikation som är viktig i sidled (horrisont) och djupled (perspektiv). Det viktigaste av allt är att titta innanför och hitta härdar, sakerna bakom.

Comments