Various projects and exhibition to come!

Art Association Artpit: Kulturföreningen Artpit and Up coming exhibition: Group exhibition Polyfoni at Gallery Thomas Wallner in Simris Sweden date: 23/3 --- Exhibition: Gertrud Alfredsson and Jonas Högström 21 september 2013 at Höganäs Museum-----Futurert project: MUSEUM JAG (Museum I) Lövestad Kvarn juli 2013 kommer jag arbeta med ett undermedvetet laburatorie i kombination med museum jag i förhållande till platsen: tema INSTRUMENT. -------- CV Gertrud Alfredsson

Comments