two of the same

Just nu har jag gått in i en period av målning färg och form. Det känns bra när jag tecknat en lång period. För närvarande är det abstraktioner som är intressanta att göra. Har många historiska referenser och tycker det är roligt att dra paralleller till abstrakt och säker formalistiska konst. I en blandning av folkkonst och vad som händer nu är jag försöker bara följa min linje utan att oroa dig. Bilderna på denna sida är inte 100% klar. Bloggen är mer som en skissbok som berättar vem jag är som artist. Den pekar på hur jag arbetar mer än en färdig produktion. Oftast en prododuktion när jag vet var jag ska styra den, plats och rum. Jag är en konstnär och målare, men också arbetar med projektet installationer. Gillar att göra variationer och serie bilder.

Comments