The Visitors are now soon finished!

Under två år har jag arbetat med att utveckla en känsla för upplevelse i förhållning till de 4 olika perspektiv som Michael Johansson (EPIC MOD) och jag arbetar med kring projektet Epic Mod. Det perspektiv som jag arbetar uteslutande med är "upplevelseperspektivet" att synliggöra vad jag kallar; "nycklar" och "härdar". Verktyg till att nå uttryck över vad man känner och upplerver. Med dessa guider överför och omvandlar jag skeenden till tex. kartor. I dessa kartor ingår: skräck, rädslor, änsamhet och osäkerhet. Ibland kyla och distans men även humor och lek. Med dessa spelregler bildas en inre spelplan med ett yttre skal. Världsdrömmen och verklighetenen är en konsekvens i en serie bilder som finna innanför och bildar ett utanför. Read and watch more here!

Comments