Ett påbörjat porträtt på min bror David.

Comments