About my art - Om min konst

Gertrude Alfredsson about her art: My pictures are narrative interpretations from a subconscious laboratory where I work with a traditional expression. Many times I depicts nature. You can always see what's in my pictures but there is always something more. How it is done and what's with the depiction, a shift. In this way, it creates a charge in the expression for the content itself, creating a suggestive atmosphere and multilayered content. My interest in the psychoanalytic page, pictures interpretable and I call for cures and keys. Cures are the passive and active conscious and unconscious in the tanks in the brain which we call imagination. According to research, it can create unconscious signals to the brain what to do before we consciously do it. A breathtaking view. In recent years I have worked to develop a method of feeling and experience in relation to the four different perspectives as Michael Johansson and I am working on the project Epic Mod. The perspective that I work exclusively with the "experience perspective" and that means making visible what I call, "keys" and "cures". Tools to achieve expression of what one feels and experiences. With these as guides, transfers, and I convert events to maps. These maps are included as seen horror, fear, loneliness and different behaviors, sometimes cold and distance, but also humor and play. Based on these rules form a single board with an outer shell. The illusion of experience is part of the dream world and the real world litterativa will be a consequence of a series of images. My work is often monumental drawings also works with painting and making textilskulptuer. Gertrud Alfredsson om sin konst: Mina bilder är narrativa tolkningar från ett undermedvetet laboratorium där jag arbetar med ett traditionellt uttryck. Många gånger avbildar jag naturen. Man kan alltid se vad som finns i mina bilder men det är alltid något mer. Hur det är utfört och vad som finns tillsammans med det avbildade, en förskjutning. På så sätt skapar det en laddning i uttrycket för själva innehållet och skapar en suggestiv stämning och mångbottnat innehåll. Mitt intresse för den psykoanalytiska sida gör bilderna tolkningsbara och det kallar jag för härdar och nycklar. Härdar är de passiva och aktiva medvetna och omedvetna i tankarna i hjärnan som vi kalla fantasi. Enligt forskning kan det omedvetna skapa signaler till vad hjärnan ska göra innan vi medvetet gör det. En hisnande tanke. Under de senaste åren har jag arbetat med att utveckla en metod för känsla och upplevelse i förhållande till de 4 olika perspektiv som Michael Johansson och jag arbetar med kring projektet Epic Mod. Det perspektiv som jag arbetar uteslutande med är “upplevelseperspektivet” och det innebär att synliggöra vad jag kallar;”nycklar” och “härdar”. Verktyg till att nå uttryck för vad man känner och upplever. Med dessa som guider överför och omvandlar jag skeenden till kartor. I dessa kartor ingår på så sett skräck, rädslor, ensamhet och olika beteenden, ibland kyla och distans men även humor och lek. Utifrån dessa spelregler bildas en inre spelplan med ett yttre skal. Illusionen om upplevelsen blir delar av världsdrömmen och den litterativa verkligheten blir en konsekvens i en serie bilder. Mina arbeten är ofta monumentala teckningar arbetar även med måleri och gör textilskulptuer.

Comments