Magica Logica och jag = självporträtt kan man säga/ Magica Logica andI a selfportrett

Comments

Lite om mig! said…
Ty RIKET ÄR DITT GERTRUD!