Andra bilden epic mod prototyp


4 meter fång och 2.20 m hög

Fritt kring att vara änsam i en stor skog, där allt får liv i skymningen och känns hotfullt. Åt vilket håll ska han gå. Känslan i det läget. Djuren och fåglarna som blir stora och farliga. Osynliga armar stäcker sig efter honom. Det låter.

Comments