the big drawing, work in progress - den stora teckningen; under arbete
Mått 360 lång och 220 hög

Comments