Perfect day!Ja det kan inte vara en mer perfekt dag. Den dubbelbottnande dagen. Då allt förändras på några minuter och därefter får allt en helt ny innebörd. Där vemod vänds till att springa framåt och inte bakåt. Smal och vacker; en obehagligt perfekt dag!?
Men där rasar allt samman, bara på några minuter och man undrar om det är en dröm när det också slår lock för öronen. Där är jag den där perfekta dagen! Där förlåtelsen ännu ej är redo. Där man förstummad måste ta lärdom för att gå vidare.
Det var en märkligt perfekt dag!

Comments