Förbi Öveds Kloster mot Hammenhög till Michael Johansson och arbete med vårt projekt. Innan denna vackra bokallén passerade jag en tallallé vilken var helt fantastiskt magisk. Ståtliga furor som verkade ha ett liv. Där stod dom och talltrallade med varandra. Och jag susade förbi.

Comments