Conversation China/ The city of Abadyl/ DagbokPROJEKTBESKRIVNING:
Conversation China är ett flervetenskapligt konst och forskningsprojekt av Michael Johansson & Gertrud Alfredsson genomfört baserat på en samarbets-plattform med namnet The city of Abadyl.

I Abadyl så är den övergripande idéen att utforska en komplex digital värld, en miljö som inbjuder till deltagande i olika former. Abadyl har under de senaste åren utvecklats till en detaljerad och samtidigt komplex men fortfarande öppen plattform för att i scenarioform stödja och inspirera de inbjudna och till-fälliga deltagarna och medskaparna av The city of Abadyl med att agera i denna fiktion och på det sättet skapa nya artefakter.

I conversation China handlar de artefakter som ska produceras om en porslinsservis i omkring 150 delar, vars syfte är att över olika kultur och konventiongränser skapa meningsfulla dilaoger mellan gästerna runt ett stort middags-bord.

Till grund och inspiration för detta arbete ligger Joseph Campbells bok The hero with a thousand faces, denna text kommer sedan att sättas I relation till de speciella begränsningar som Abadyl är uppbyggd av.

I conversation China har vi organiserat arbetet i ett försök att skapa en utmanande dialog mellan följande:

• Teckning Datorgrafik
• Fysisk Virtuell
• Stillbild Animation
• Kultur Individ
• Fantasi Begränsningar
• Myter Detaljer
• Porslin Fotografi

Den servis som kommer att tas fram i converastion China kommer att testas och filmas under utvecklandet och färdigställandet samt vara basen för en turnerande utställning i slutet av 2008.

I Conversation China kommer vi också att se på hur begränsningar använts för att utmana kreativitet och konstnärliga konventioner och kreativitet och hur detta fogar sig i en iterativ, kreativ och produktionsbaserad process.
Bakgrund The city of Abadyl


Även om avsikten inte varit att etablera en s k stor berättelse, så har inspiration hämtats från romankonstens erfarenheter av världsbyggande. I ”PS till Rosens namn” skriver Umberto Eco om den generativa logik som han använt sig av, en logik som både begränsar och öppnar kreativiteten. De grundläggande parametrarna styr vad som kan eller inte kan ingå i en fiktiv men historiskt trovärdig värld. I The city of Abadyl har vi valt att mer fokusera på själva det generativa i denna logik; detvillsäga, det handlar inte om att parametrarna ska resultera i en vattentätt sammanhängande värld, utan intresset har legat på vad som kan genereras utifrån ett stort antal förutbestämda parametrar.

Övergripande parametrar: 16, 7, 100

16. De platser som utgjort utgångspunkten är sexton till antalet och hölls inledningsvis åtskilda. Men allt eftersom referensmaterialet samlades in och resorna blev fler växte idén fram att förena dessa enklaver till en sammanhängande stad. Som förenande infrastruktur valdes en serie om sexton Formel 1-banor som staplats på varandra till en gemensam figur. Detta för att utsätta arkitektur och stadsbild för extrema påfrestningar (= liv, oförutsägbarhet).

7. För att sedan fylla staden med objekt och skapa en fördelning skapades ett system, en skalindelning enligt följande:

Skala 1-7 teorin

1. Miljö: för att visa fram ett område som innehåller en ansamling av objekt. T ex: hus, träd, stjärnor, sandkorn, molekyler.

2. Byggnad: för att visa fram ett objekt som har ett yttre skal som är möjligt att gå in i och är utfört av mänsklig hand.

3. Rum: för att visa fram på ett rum som man kan befinna sig i. En artificiell iscensättning där det går att utestänga de övre skalorna.

4. Objekt, t ex: bord: ett objekt som befinner sig i samma skala som kroppen, men i naturen på en fältbiologs plan kan skalan vara något större.

5. Objekt, t ex: flaska: här ingår alla objekt som går att ställa på ett bord.

6. Objekt, t ex text: här ingår alla objekt som man kan läsa av från en armslängds avstånd.

7. En idé: här ingår alla abstrakta, filosofiska och vetenskapliga föreställningar om världen, sanna och falska.

100. I de olika stadsdelarna skulle 100 objekt återfinnas som var utformade på ett sådant vis att de på utgjorde en elegant beskrivning och gav form åt just sin stadsdels uttryck. På detta sätt kom vi att undersöka våra ursprungliga objekt en andra gång när vi i minsta detalj avbildade dem. Detta att väldigt grundligt undersöka dess form, synliggör andra lager i dem och skapar förutsättningar både dekonstruktion och nya berättelser. Att genom avbildandet/modellerandet driva ur dess mening – att liksom filosofera nereifrån gatan och upp.
Conversation China Porlins servisen i 150 delar

Arbetsprocess

Våren sommaren 2007 kommer vi att börja skissa, generera idéer, och göra undersökningar kring olika porslinstekniker och posrlins-design. Vi kommer att extrahera teman från Joseph Campbells bok The hero with a thousand faces. Vi ska också i förhållande till The city of Abadyl och dess begränsningar utforska hur de ska användas i relation till valda temana, grund iéen är att varje del i servisen handlar var sitt mänsklig dilemma.

Höst och vinter 2007 arbete med att ta fram bildmaterial både som tekningar och 3d modeller av de utvecklade karaktärerna och objekten. Här är idéen att vi ska arbeta nära i en serie iterationer mellan teckning, 3dmodell, stillbild och animation.

Vinter och vår 2008 gör vi själva de specifika uttrycken till varje karaktär och objekt och infogar, utvecklar och detaljerar dem i enlighet med det dilemma de ingår i. Vi utför också test på olika porslinfabriker i Kina och undersöker de olika möjliheter för överföring av vårt material till porslin. Här görs också färg tester och själva designen av servisen görs i ett samarbete mellan designers i Sverige och Kina.

Sommar 2008 färdigställande av prototyper och middagstester med inbjuda gäster, dokumention och intervjuer.

Höst 2008 Production av Hela servisen i en bestämd upplaga.


Conversation China Research questions (in English)

The role of scenarios in design has been that of writing narrative descriptions of use. Other cultural domains have generated more speculative methods for collaboration. Originating from the idea of autonomous writing the surrealists borrowed methods from academic disciplines such as sociology, anthropology and psychology to elaborate methods in the form of games for exploring the mechanism of imagination and intensifying collaborative experience. They subverted academic modes of inquiry to undermine rationality and invented playful procedures to release collaborative creativity (Gooding, 1991). The role of procedures and systematic strategies, while still being playful makes a creative constraint. Research on creativity points to processes, which not stems from a vacuum in the individual mind, but that they are a result of serious and known strategies and this, applies to many aspects of artistic work. Changing a constraint might be at the core of creative thinking (Boden, 1997). Other researchers stress the process of association, how one item by acts of creative association creates a new item (Brown, 1989). The scenarios acted very much as constraints, but also as a first generator in a chain of associative artistic work producing the artefacts. In conversation China we will look at how constraints is used to challenged creativity and predefined artistic intentions and if it is possible to do this as a iterative creative and production based process.


Dagbok:
Har pratat med Micke i Kina via msn precis.
Det har vi gjort i cirka tre veckor nu.
Nu börjar projektet få ett ansikte för mig.
Men det är skönt att stå lite vid sidan om.
Den disiplinära ordningen har inte tagit över ännu.
Projektet har regler. Det finns ett manus.
Jag är den som ska teckna och skapa karaktärerna!
Micke och jag har känt varandra sedan 1980-talet.
Man har vissa avtal med verkligheten. I varjefall jag!
Resten är mysterier och hemligheter!
I ett samarbete måste det finnas en balans.
Att vara lyhörd och att ha humor.
Det har vi!


Skiss på siluett av kanna i danskt porslin, musselmalet.
Teckningar från min animation Poser 2005
Tankeskiss utifrån att jag inte vet så mycket om Hero With A Thousand Faces Stämning: Man kan tänka sig ett nålsöga, det är en vit kartong, där inne är det bara vitt, inga väggar, känslan ska vara att något ska avfotograferas de mjuka linjerna från böjda väggar, neutralt och ödesmättad stämning, Solaris. Om man lyfter på en vit t.ex. hatt finns där en scen, en människa fullt rörlig, för ett samtal med någon; Hero With A Thousand Faces. De är ”riktiga” teckning bampadet.ex. en 3-kopp, utanpå upp och sedan ner i koppen, det finns en botten i allt porslin, eller så finns den inte.


Arbetskarta/ Konversationsporslin

http://do-fi.com/midoblog/index.php?blog=9&m=200704

070410 kl. 11.45
I dag har vi mest kollat möjligheter till tryck-tekniker, runt om hela världen! Jag har även kontaktat Konstfack. Annars lekt fritt fantiserande kring en soppterin. 1 000 teckningar.

Här är den!

070411 kl. 13.45


Hero With A Thousand Faces!! av Joseph Campbell.

Ska snart börja läsa Hero With A Thousand Faces!! av Joseph Campbell (har beställt den och väntar på posten, detta underbara nöje på landet!). Annars har jag fått en text av Micke, på en sajt om J.C. som jag ska titta på, och en text om hela projektet, Abadyl. Det kommer att bli mycket läsning framöver! 070410

Har börjat läsa Hero With A Thousand Faces och det handlar om myter och hjältar och hjältinnor, om antikens gudar och gudinnor. Att vi i pshyket är dessa hjältemyter. Bara vi kan se in i allt med en ödmjukhet och se de redan existerande metaforer. Har ännu bara läst några kapitel, inte helt lättläst. Men inget änn så länge, känns främmande. Snarare som att så har jag alltid tänkt. Mitt intresse för Antiken och andra sagor och myter blir ju intressant utifrån denna boken. Och det är intressant att så många kända filmare och konstutövare använt sig av boken! Som en guide. 070417

I boken är det hela tiden exempel, olika sagor; Dante, Grekiska gudasagor.070417 kl. 11.32

Har mest funderat över hur man kan skapa ny karaktärer av dessa stora berättelse. Man måste hitta ett sätt att tänka, som passar in i den övergripande iden med Abadyl och jag tror inte egentligen det är så långt från mitt tankeområden. All dubbelmening är intressant, alla tolkbara delar. 070419

Går mina morgonpromenader kring fälten här nere i Skåne, bland fågelsång, myter och sagor. Helt uppslukad av Joseph Campells bok. Jag läser lite då och då, det är mitt sätt att förankra tankarna hos mig just nu. Om te.x. en soppterrin är en kvinna/gudinna och dess innehåll förnyelsens nektar då bör hon vara en gud! Så går mina tankar när jag läser boken. 070425
Michael och jag har träffats i Malmö och haft vårt första fysiska möte. Vilket bara bekräfta att projektet är igång. En pizza och mycket frågor om Kina och givetvis diskutioner om nästa mål i planeringen. Michaels strukturerade sätt känns mycket bra för mig som är mer impulstyp. Det kommer bli arbetsmöten i sommar och jag planerar att åka till Kina i september. 070516

Comments